Úvod ke knize Vrtané piloty

Publikace Vrtané piloty přináší ucelený přehled poznatků z teorie a praxe zakládání staveb na vrtaných pilotách. Není to vyčerpávající souhrn všech vědeckých poznatků o vrtaných pilotách, je spíše praktickou příručkou pro projektanty, zhotovitele pilot či investory.

Vrtané velkoprofilové piloty představují nejuniverzálnější metodu hlubinného zakládání staveb z hlediska rozmanitosti geologické stavby území. Hlavní přednostmi jsou jejich velká nosnost, rychlost provádění a splnění požadavků na ochranu životního prostředí.

Ke knize byl zpracován soubor programů „Vrtané piloty“ pro posouzení pilotových základů a pažících stěn.

O autorech

Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.- autor textu

VUT Brno, Ústav geotechniky

  • autorizovaný inženýr pro obor geotechnika
  • soudní znalec v oboru stavebnictví se zvláštní specializací: inženýrská geologie, mechanika zemin a zakládání staveb

ing. David Hrycej, CSc. – software

ARTINEL s.r.o., jednatel

ing. Vojtěch Ježek - software

Čeněk a Ježek s.r.o., jednatel

Publikaci vydala firma Čeněk a Ježek s.r.o. v roce 1994.

Pilotové zakládání

Zakládání staveb na vrtaných pilotách – pilotové zakládání - je dnes stále častěji používaným způsobem hlubinného zakládání staveb pro svou materiálovou, časovou a tím i cenovou úsporu. Pilotové zakládání je vhodné jak pro občanské stavby, kde jsou vrtané piloty prováděny pod tenké základové desky, či základové pasy objektů, tak i pro průmyslové budovy, kde konstrukční úprava hlavy piloty dovoluje přímou návaznost na prefabrikované, či monolitické sloupy. Dále pak je pilotové zakládání vhodné pro vysoce namáhané konstrukce.

Výroba vrtaných pilot patří mezi speciální stavební práce, které vyžadují speciální strojní vybavení. Vlastní technologický postup spočívá ve vyvrtání vrtu příslušné délky a profilu, uložení armatury a betonáži, popřípadě odpažení a konečné úpravy hlavy piloty.

Vrtané piloty jsou prvky tvořené nosným dříkem, jež přenáší zatížení z horní stavby do únosných vrstev základových půd. V České republice jsou technologií vrtaných pilot v průměrech prováděny piloty o průměrech zpravidla  620 mm, 750 mm, 900 mm, 1 000 mm a 1 200 mm, (výjimečně pak 1 500 mm).