Kniha Vrtané piloty

Úvod a předmluva - podrobný obsah knihy -   celá kniha (PDF)

 

1. Faktory ovlivňující návrh vrtaných pilot - náhled 

1.1 Přírodní faktory

1.2 Technologické faktory

1.3 Dispoziční faktory

 

2. Únosnost osamělých svisle zatížených vrtaných pilot - náhled 

2.1 Metody zjišťování únosnosti

2.2 Interakce piloty a základové půdy

2.3 Sedání vrtaných pilot

2.4 Výpočet únosnosti svislých osamělých pilot

 

3. Únosnost vrtaných vodorovně zatížených pilot - náhled

3.1 Statické zatěžovací zkoušky vodorovně zatížených pilot

3.2 Vodorovná tabulka únosnosti

3.3 Tuhé vodorovně zatížené piloty

3.4 Ohebné vodorovně zatížené piloty

 

4. Skupiny pilot - náhled 

4.1 Skupinový účinek při výpočtu sedání

4.2 Výpočet pilotových skupin obecně zatížených

4.3 Vodorovně zatížené pilotové skupiny

 

5. Pilotové a záporové stěny - náhled

5.1 Zemní tlak

5.2 Účinky podzemní vody

5.3 Stálé a nahodilé zatížení povrchu

5.4 Příklady vhodných zatěžovacích obrazců pilotových a záporových stěn

5.5 Výpočet tuhých nekotvených pilotových a záporových stěn

5.6 Výpočet tuhých kotvených pilotových a záporových stěn

5.7 Výpočet ohebných pilotových a záporových stěn

5.8 Stabilita kotvené pilotové a záporové stěny

5.9 Využití pilotových a záporových stěn

 

6. Technologie provádění vrtaných pilot - náhled

6.1 Vrty pro piloty

6.2 Přípravné práce před betonáží, armování piloty

6.3 Betonáž

6.4 Stavební kontrola při provádění vrtaných pilot

 

7. Konstrukční zásady při navrhování vrtaných pilot - náhled 

7.1 Bytové stavby

7.2 Občanské a průmyslové stavby

7.3 Mostní stavby

7.4 Stavby na poddolovaném území

7.5 Ochrana vrtaných pilot před účinky agresivního prostředí